Basis voor resultaat

Quick Plug ontwikkelt en produceert gestabiliseerde zaai-, stek- en groeimedia voor de professionele tuinbouw. Vanuit het centrum van de glastuinbouw, het Westland, ontwikkelt Quick Plug diverse ‘growing systems’ die ervoor zorgen dat onze kwekers méér rendement halen uit hun gewas.
Grondstoffen, water, lucht

Quick Plug heeft een uniek procedé voor het samenstellen en produceren van het ideale substraat voor uw groente- of sierteeltgewas. De maatwerk plug bestaat uit louter de beste grondstoffen, gecombineerd met een optimale water- en luchthuishouding, pH en bemesting. Daarmee zijn de pluggen het perfecte fundament voor uw gewas.

Quick Plug groeit verder met Dümmen Orange
Dümmen Orange

De Lier/Monster, 17 januari 2017 – Quick Plug, bekend als producent van gestabiliseerde zaai-en-stekmedia voor de professionele tuinbouw, is vanaf 1 januari 2017 onderdeel van Dümmen Orange. Om de inventiviteit en de kwaliteit ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, heeft de directie van Quick Plug besloten de aandelen over te dragen aan Dümmen Orange. Het bedrijf krijgt hierdoor een sterke positie in de wereldwijde markt.

Quick Plug ontwikkelt diverse concepten voor teeltbedrijven en vermeerderaars binnen de nationale en internationale tuinbouw. Quick Plug-technologie geeft daarbij de mogelijkheid tot automatisering en robotisering in diverse productgroepen en geeft het bewortelde product extra kwaliteit. In de afgelopen 12 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale speler met klanten in onder ander Nederland, Duitsland, Oost-Europa, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Taiwan.

De integratie van Quick Plug-technologie maakt dat beide bedrijven nog beter in staat zijn om hun klanten te bedienen. Ook vanuit fytosanitair oogpunt biedt dit voordeel. Verdere uitbouw tot een business met een wereldwijde aanwezigheid wordt voorzien.
Dümmen Orange respecteert en waardeert alle bestaande klantenrelaties en heeft de directie van Quick Plug gevraagd het bestaande beleid voort te zetten. De directie van Quick Plug blijft gehandhaafd om de kennis en inventiviteit te waarborgen en wordt versterkt door John van der Maarel, de nieuwe commercieel directeur. Zijn brede en diepe marktkennis geeft een nieuwe stimulans voor innovatie en verdere uitbreiding van de dienstverlening aan klanten.